מתודולוגיות פיתוח

תוכנות אינטרנט
עידן האינטרנט מחייב פיתוח תוכנה העונה לדרישות איכות, חדשנות ויכולת התאמה לשינויים מתמידים תוך לחץ לעלייה מהירה לאוויר. דרישות אלו מחייבות שינוי במתודולוגיות פיתוח התוכנה המסורתיות, כדוגמת מודל "מפל המים", המודל הספירלי או שיטת האבטיפוס.

מתודולוגית פיתוח מוצעת בעידן האינטרנט כוללת מספר אספקטים:

    • חלוקת הפרוייקט לשלבים - הגדרת כל שלב כולל אפיון, עיצוב, תכנות ובדיקות מערכת. העבודה על השלבים השונים נעשית לעיתים במקביל, כשתוצר כל תת שלב סקור ומתועד.
    •  
    • מעורבות גבוהה של הלקוח - הלקוח כחלק אינטגרלי מתהליך הפיתוח ומעורבותו מתקיימת לכל אורך חיי הפרוייקט.
    •  
    • ניהול הפרוייקט - תכנון לוחות זמנים ומשאבים נדרשים, מעקב ובקרה אחר התקדמות הפרוייקט, ישיבות סטטוס פנימיות וחיצוניות (בשיתוף הלקוח), זיהוי וניתוח סיכונים והערכות בהתאם.

שילוב של אספקטים אלו הכרחי על מנת שתוצרי הפיתוח יהיו פרי של קשר מתמיד עם הלקוח ועם הסביבה המשתנה בלא הרף, כדרכו של עולם האינטרנט.

 
דף בית: אינטרנט כל הזכויות שמורות ל InterSpace Hosting בע"מ Home: Internet