כלי פיתוח

תוכנות אינטרנט
צוותי הפיתוח בעידן האינטרנט צריכים להיות מנוסים בכלים ובפלטפורמות רבות.
לכל פרויקט/מוצר יש לבחון היטב את הדרישות ולנסות להתאים לו את הפתרון הטכנולוגי הטוב ביותר.


פלטפורמות
   Windows NT/2000
   Unix
  

בסיסי נתונים
  • Access
   SQL Server 
  
 Oracle
  •  MySqlApplication Server
   Microsoft IIS/MTS, COM/DCOM
   Oracle Web Application Server
   Oracle Reports Cartridge
   Oracle Forms Server

כלי ושפות פיתוח
   (Microsoft Visual C++6 (MFC, ATL, COM/DCOM
   (Microsoft InterDev 6 (ASP, VBScript, JScript
   (Microsoft Visual Basic 6 (Win32, WebClasses, DHTML Applications(
   (Devloper 2000 (Forms/Reports
   (Web Application Server (PL/SQL Web Toolkit
   Oracle Designer
 
דף בית: אינטרנט כל הזכויות שמורות ל InterSpace Hosting בע"מ Home: Internet