חוקים תקנות ומשפט

מסחר אלקטרוני

כרטיסי אשראי בהיבט המשפטיחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו, 1986

חוזה כרטיס חיוב וחידושו, כריתת חוזה לגבי כרטיס תשלום מיוחד, תוקף החיובים, סיום חוזה כרטיס חיוב.

 

תקנות כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986

דיווח על עסקאות בכרטיסי אשראי, סיוע בהחזרת כרטיס, מסירת מידע בכתב לענין כרטיס תשלום מיוחד.

נושאים נוספים אותם תוכלו למצוא באתר טרנזילה


הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא כרטיסי חיוב - בנק ישראל - (הודעה לעיתונות פברואר 2005)

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם היום הוראת ניהול בנקאי תקין שנועדה להסדיר את הפעילות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי, לעניין תפעול מערך כרטיסי החיוב (כרטיסי האשראי).

 

המועצה לצרכנות מסייעת לצרכנים להגיש תביעות נגד בנקים וחברות כרטיסי אשראי

המועצה לצרכנות החליטה לנקוט בצעד זה לאחר שהם מסרבים בניגוד לחוק לפצות צרכנים על הוצאת כספים במרמה בכרטיסי אשראי.

 

כרטיסי אשראי באינטרנט

במשך מאות שנים עיצב המשפט המסחרי את דיניו והלכותיו בהתבסס על המציאות הנוהגת, שלפיה נערכו התקשרויות חוזיות בעיקר על גבי ניר חתום. אמנם, בדין הישראלי דרישת הכתב איננה נפוצה - היא מחוייבת בעסקאות מקרקעין, בהסכמי בוררות ועוד - אבל בדינים אחרים היא בעלת משמעות רבה יותר: ה- Commercial Code Uniform בארה"ב דורש שכל עסקה שסכומה מעל 500 דולר תעשה בכתב כתנאי לאכיפתה.

 

פסיקה בנושא כרטיסי אשראי – עיסקה טלפונית מוכחשת

כרטיסי אשראי ויזה בע"מ נגד ישדר המרהט היפה בע"מ - (ת''א) 2325/01 .

 

פסקי דין בתשלום

השוואת חתימות בכרטיסי אשראי , תשלום בכרטיס אשראי עבור שירות שחלקו לא סופק .

 

תשלום בכרטיס אשראי עבור שירות שחלקו לא סופק

הפ 201188/04, אלרם דבקים מקצועיים בע"מ נגד ויזה כ.א.ל. כרטיסי אשראי לישראל.


 
דף בית: אינטרנט כל הזכויות שמורות ל InterSpace Hosting בע"מ Home: Internet