חשבוניות עם חתימה אלקטרונית

מסחר אלקטרוני

עם כניסתו של חוק חתימה אלקטרונית התשס"א- 2001 חלה התפתחות באופן מקביל אצל רשויות המס, על פיה רשאי נישום לנהל תיעוד פנים כ"מסמך ממוחשב", ולהפיק ולשלוח חשבוניות וקבלות כמסמך ממוחשב. זה הוביל לאפשרות שחיכו לה כל העוסקים במסחר אלקטרוני באינטרנט - הפקה ושליחת חשבוניות בדוא"ל.


חוק  "חתימה אלקטרונית" בא להתאים את הדינים הקיימים לעידן התקשורת המקוונת, כאשר יותר ויותר עסקים מתנהלים על גבי רשת האינטרנט הן כרשת ציבורית או כרשת פרטית (VPN).

בהוראות החוק מוגדר "מסמך ממוחשב"  כמסמך העונה על שני התנאים הבאים:
1. הוא נוצר, נשלח, נקלט, נראה ונשמר באמצעים ממוחשבים
2. הוא חתום ב"חתימה אלקטרונית מאושרת" או ב"חתימה אלקטרונית מאובטחת"

"חתימה אלקטרונית מאובטחת" היא כזו שהנה ייחודית לחותם, מאפשרת זיהוי לכאורה שלו, והופקה באמצעי חתימה הבלעדי לו ומאפשרת זיהוי של כל שינוי שנעשה לאחר מועד החתימה.

הוראות נוספות לגבי הפקת חשבונית כמסמך ממוחשב:
  • יכולה לתמוך בהפקה אוטומטית של קובץ מתוך הנתונים השמורים בקובץ הקבוע, ותוך כדי להוסיף את המילים "מסמך ממוחשב".
  • חשבונית כמסמך ממוחשב צריך להישמר בידי נישום 7 שנים כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות שלו.
  • חשבונית כמסמך ממוחשב ניתן לשלוח אך ורק ללקוח אשר הביע לכך את הסכמתו בכתב או באופן ממוחשב.

טרנזילה מערכת סליקה וחשבוניות מאפשרת לסוחרים במסחר אלקטרוני הפקה אוטומטית ובזמן אמת של חשבוניות קבלה, אשר תופץ ללקוחות השירות בסיום תהליך הסליקה ואישור חברות האשראי.

החשבונית מונפקת כקובץ PDF חתומה אלקטרונית ונשלחת בדואר אלקטרוני כקובץ מצורף.

לפרטים נוספים אודות: חשבוניות באינטרנט

 
דף בית: אינטרנט כל הזכויות שמורות ל InterSpace Hosting בע"מ Home: Internet